Polityka Prywatności

Pliki Cookies i polityka prywatności

Informacje dotyczące polityki prywatności oraz polityki plików cookies serwisu internetowego naklejkinalegitymacje.com

 1. Informacje ogólne.
  1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanym dalej RODO) jest serwis internetowy naklejkinalegitymacje.com
  2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron internetowych WWW Administratora, lub kontaktująca się z Administratorem drogą elektroniczną albo telefoniczną.
  3. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 2. Cel przetwarzania danych przez Administratora.
  1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obsługi rekrutacji, zapytania lub zamówienia.
  2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach:
   1. Udzielenia odpowiedzi,
   2. Przedstawienia oferty Administratora,
   3. Zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora (np.: ochrona przez spamem i atakami typu DDOS),
   4. W celu pomiaru odbiorców w sieci web.
   5. Rekrutacji pracownika
  3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić wybrany cel powierzenia danych osobowych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora.
  1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w II.2.a i II.2.b stanowi zgoda Użytkownika (art 6. 1. a) RODO), i / lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zawarcia umowy.
  2. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w II.2.c jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawę prawną stanowi Motyw 49 RODO.
  3. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w II.2.d jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO)
  4. Dane osobowe dla celu podanego w II.2.e są przetwarzane ze względu na chęć zawarcia umowy (art 6. 1. b) RODO), a podstawą prawną zbieranych danych jest Art 221 § 1. Kodeksu Pracy
 4. Zakres przetwarzania danych przez Administratora.
  1. Dla celu podanego w II.2.d:
   1. meta dane przesyłane przez przeglądarkę
 5. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  1. Serwis internetowy nie zbiera żadnych informacji o odwiedzających i nie przekazuje tych informacji osobom trzecim
 6. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane.
  1. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  1. Administrator nie przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.
 8. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu WWW, a w szczególności dostosować zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika.
  2. Dane opisane w podpunkcie VIII.1 będą używane przez Administratora wyłącznie w celach wymienionych w punkcie II.
  3. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie).
  4. Strona korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA. Skrypty te mogą zapisywać na jego urządzeniu końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może nie wyrazić zgody na to blokując ciastka i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce.
  5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
  6. Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 3-5 można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta.
   Dla najpopularniejszych przeglądarek informacje o ustawieniach możesz odszukać także pod odnośnikami:

   1. Firefox
   2. Chrome
   3. Opera
   4. Edge
   5. Internet Explorer
 9. Informacje dodatkowe.
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
   Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie VI.2
  2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych